HILDE CUSTERS

HILDE CUSTERS

Hilde is lic. kinesitherapie van opleiding en sterk gespecialiseerd in hoogsensitiviteit.

Na mijn opleiding als lic. kinesitherapie heb ik een aggregaat gevolgd om te mogen lesgeven in het hoger secundair en het hoger technisch onderwijs. Op dat moment was ik nog ‘te groen’ om al in het onderwijs te stappen.

Alvorens aan het lesgeven te beginnen heb ik heel wat navorming gevolgd binnen de kiné en de nodige praktijkervaring opgedaan. Aanvankelijk ging mijn interesse vooral uit naar het begeleiden van baby’s en kinderen met neurologische en psychomotorische problemen. Na mijn opleiding als fasciatherapeute is mijn interesse meer verschoven naar het begeleiden van volwassenen met pijn en spanningsklachten. Hoogsensitiviteit is een thema dat mij bijzonder goed ligt omdat ik op dat terrein zelf een hele weg heb afgelegd.

Een 20-tal jaren geleden was het dan zover. Het spreken voor groepen was een uitdaging die op mijn pad kwam en mijn persoonlijke groei diende. Het werd een stimulans om mij meer en meer te verdiepen in boeiende thema’s binnen de kinesitherapie.

Ondertussen voelt het vertrouwd om voor een groep te staan en kennis en ervaringen te delen. Jonge collega’s inspireren doet me deugd en houdt me alert.

Opleidingen

Licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie (1978 – 1981)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs en hoger technisch onderwijs. (1982)
Basisopleiding Kritische Ontwikkelingsbegeleiding volgens Hendrickcx (1981)
Lesgeefster in de opleiding van therapeuten KOH (1999 – 2021)

Auteur van het boek: Hoogsensitiviteit ombuigen. 12 stappen naar veerkrachtige fijngevoeligheid. (2021)