LINDA DE LAUSNAY

LINDA DE LAUSNAY

Linda de Lausnay is docente fasciatherapie en somatopsychopedagogie aan PXL

Eerst volgde ik een basisopleiding in de kinesitherapie en motorische revalidatie aan de K.U. Leuven. Hieruit volgde een specialisatie psychomotorische therapie voor volwassen psychiatrische patiënten vooral omwille van mijn overtuiging dat beweging een belangrijke rol speelt bij het psychisch welbevinden van de mens. Vervolgens heb ik me verder gespecialiseerd in onder andere de Kritische Ontwikkelingsbegeleiding, methode Hendrickx (KOH) en de functionele bewegingsleer (Nijokitchin) om meer inzicht te verwerven in hoe ons gedrag tot stand komt. Mijn interesse in onderzoek van mijn praktijk leidde tot de studie van retrogenese alsook de Sence of Coherence (SOC) van Antonovsky.

Op zoek naar een dieper inzicht hoe een gemoedstoestand een fysieke impact heeft en vice versa ben ik in 2000 met de opleiding fasciatherapie gestart. De ontdekking van hoe het bindweefsel de intelligentie van het lichaam draagt, gaf me de basis om beter het ontstaan van psychosomatische klachten te begrijpen. Dit werd nog verder uitgediept in de opleiding van somato-psychopedagogie en psychotraumatologie.

Omdat ik sinds 2003 in het medico-psycho-sociaal centrum Exil (Brussel) werk met getraumatiseerde personen in een asielprocedure, onderzoek ik de impact van de relationele handgreep in hun herstelproces. Trauma gaat gepaard met een intens gevoel van hulpeloosheid, verlating, wanhoop en verlamming. Het ontredderde lichaam vindt geen rust door het angstig brein dat voortdurend toesgespitst is op gevaar: oa. vluchten, vechten of zich afsluiten. Om het contact met zichzelf te herstellen via aanraking en de multi-sensorische imput om het ontredderd lichaam opnieuw te organiseren, rust en vertrouwen te hervinden. Sinds 2010 werk ik aan een researchproject over de impact van fasciatherapie en somato-psychopedagogie bij mensen met een post-traumatisch stress syndroom ten gevolge van marteling.

Graag wil ik de ervaring en studie welke mij zoveel inzicht gaven in ons lichamelijk en geestelijk funtioneren, delen als lesgever in de Body Mind Academy.

Curriculum Linda de Lausnay

 • Licentie in de kinesitherapie en motorische revalidatiewetenschappen (KULeuven)
 • Aggregatie Secundair Onderwijs – Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (KULeuven)
 • Postgraduaat Psychomotorische therapie bij volwassen psychiatrische patiënten. (KULeuven)
 • Certificaat in “Kritische Ontwikkelingsbegeleiding”, volgens Hendrickx (Hasselt)
 • Diploma fasciatherapie mdb (Fascia College Drongen)
 • Postgraduaat in “Art et thérapie du mouvement”, (Universidade Moderna de Lisboa)
 • Master in de somato-psychopedagogie, (Universidade Moderna Lisboa)
 • Master opleiding in “Full Presence Meditatie” (D. Bois, La Rochelle, France)
 • Opleiding psychotraumatologie (BiPe Kortenberg)
 • Master opleiding in “Full Presence Meditatie” te La Rochelle (Fr)
 • Diplome de méthodologie de recherche intégré au Doctorat en Sciences Sociales, spécialisation Psychopédagogie Perceptive (Universidade Fernando Pessoa, Porto)