BODYMIND BEGELEIDING BIJ CHRONISCHE AANDOENINGEN: ENDOMETRIOSE – LEZING PROF. DR. CARLA TOMASSETTI

Hoe gaan we om met patiënten met een chronische aandoening? Waarin kunnen we hen ondersteunen en coachen naar een beter welzijn? Prof Dr Carla Tomassetti komt ons deze dag onderrichten in de aandoening endometriose.

09.30-11.30

  • Wat is endometriose? Etiologie en pathogenese
  • Verschillende behandelingsstrategieën: conservatief en operatief
  • Signalen bij patiënten in de praktijk die kunnen wijzen op endometriose
  • Hoe deze patiënten plaatsen binnen biopsychosociaal model
  • Casuïstiek

Na deze voormiddag heb je een inzicht in de problematiek endometriose en zijn comorbiditeiten. 

VOOR WIE INTERESSE HEEFT, IS HET MOGELIJK OM AANSLUITEND EN GRATIS VOLGENDE LEZING BIJ TE WONEN (NIET GEACCREDITEERD DOOR PQKINE):

12.00-13.00

  • Definities van awareness: body-movement- embodied of conceptual selfawareness
  • Nut van embodied selfawareness (ESA)
  • Neurofysiologie van ESA
  • Hoe ESA aanboren

ALGEMENE INFORMATIE