Bodymind Academy

Nieuwe Opleidingen

VERDIEPING EN UITBREIDING VAN DE MANUELE TECHNIEKEN IN DE FASCIATHERAPIE

ALGEMENE INFORMATIE BASISOPLEIDING

Manuele fasciale technieken staan centraal in al onze fasciatherapie behandelingen en S-PP begeleiding. Al naargelang de anatomische diepgang, fysiologische reacties en betrokkenheid van de patiënt die we willen bereiken zullen we specifieke handgrepen toepassen en combineren met de nuttige vraagstelling. Dit zorgt voor een waaier aan verfijnde technieken. Sommige zijn nieuw, andere gaan we verdiepen. Misschien merk je dat je in de praktijk stereotiep tewerk begint te gaan door herhaaldelijk hetzelfde stramien te volgen en sommige handgrepen uit het oog verloren hebt. Dan is het tijd dat je je arsenaal aan handgrepen opfrist en uitbreidt en deelneemt aan ons seminarie ‘Verdieping van onze fasciale manuele technieken’.

Wie kan dit seminarie beter leiden dan Paul Sercu ! Paul is immers de grondlegger van de fasciatherapie in België. Nog steeds is hij een gepassioneerd therapeut en lesgever die nog dagelijks de verschillende manuele fasciale technieken toepast. Hij analyseert ze en verfijnt ze in samenhang met de evoluerende wetenschappelijke kennis.

Folder opleiding fasciatherapie - jaar 1

Voer uw e-mailadres in.

Folder opleiding fasciatherapie - jaar 2

Voer uw e-mailadres in.

Folder VERDIEPINGSJAAR

Voer uw e-mailadres in.

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van onze opleidingen!