SYMPTOMATISCHE INSTABILITEIT EN ZIJN VELE NEVENEFFECTEN (VOORMIDDAG)

Kinesiste Fabienne Dujardin geeft tekst en uitleg bij het vernieuwde diagnosekader Hypermobility Spectrum, Disorder / Hypermobility Ehlers-Danlos Syndrome. Ze zal het hebben over: de complexiteit van de diagnostiek, types van hypermobiele aandoeningen, hypermobiliteit versus instabiliteit en wekedelen letsels, het herkennen van rode en gele vlaggen , de doorverwijzingsprocedure naar genetica en andere arts – specialisten, het opvolgen van comorbiditeiten,  het natuurlijk verloop van chroniciteit tot invaliditeit.

Ze brengt inzicht in het assessment en management van gewrichtshypermobiliteit en wekedelen letsels bij kinderen, adolescentenen, volwassenen en in de internationale consensus van behandelingsrichtlijnen met multidisciplinaire focus.

Ze geeft uitleg bij de rol die de kinesitherapeut kan spelen bij de ondersteuning van ‘ Person Centered Care’ en een update rond de ontwikkeling van zorgpaden.

Na deze bijscholing heb je kennis over de kenmerken van symptomatische versus syndromale hypermobiliteit, ken je de alarmsignalen voor een onderliggende pathologie en de impact op de levenskwaliteit van de patiënt.

Je kan een specifieke anamnese afnemen en onderzoek uitvoeren bij patiënten met hypermobiliteit en kan een behandelingsplan opstellen.

Je leert om bij de behandeling van patiënten met hypermobiliteit aandacht te hebben voor de mogelijkheid van een onderliggende complexe erfelijke bindweefselaandoening en kunt zo nodig gericht doorverwijzen naar een geneticus en andere arts-specialisten

Schrijf ook in voor de opleiding in de voormiddag.

09.30-11.30

Het vernieuwde diagnosekader van Hypermobility Spectrum Disorder / Hypermobility Ehlers Danlos Syndromen

11.30-12.00

Q&A

12.00-13.00

Middagpauze

ALGEMENE INFORMATIE