SYMPTOMATISCHE INSTABILITEIT EN ZIJN VELE NEVENEFFECTEN (NAMIDDAG)

In deze praktisch gerichte lesdag maak je kennis met de recentste wetenschappelijke bevindingen omtrent ‘fragiel’ bindweefsel, zijn impact op de stabiliteit en zijn fysiologische en psycho-emotionele comorbiditeiten. Je verwerft de basisprincipes van een efficiënte kinesitherapeutische behandeling en hoe verschillende technieken inspelen op de complexiteit van deze aandoeningen. Fasciatherapie kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren.

Schrijf ook in voor de opleiding in de voormiddag.

13.00-14.00

Sensomotorische oefeningen voor stabiliteit en evenwicht.

14.00-14.30

De link tussen de fascia en het brein bij het ontstaan en bestendigen van symptomen en comorbiditeiten

14.30-16.00

Manuele fasciale technieken bij chronische aandoeningen

16.00-16.30

Q&A

ALGEMENE INFORMATIE