PULSOLOGIE BIJ VASCULAIRE EN NIET-VASCULAIRE AANDOENINGEN (DEEL 2)

De pulsologie is zeer kenmerkend en uniek voor onze methode. De benadering van het arteriële systeem in al zijn facetten krijgt tijdens deze seminaries alle aandacht. Deze technieken zijn een aanvulling van de reeds aangeleerde fasciale technieken of zijn een therapie op zich. In dit seminarie richten we ons naar de lymfatische en veneuze drainage. Behandelingsprotocol bij migraine en sinusitis.

ALGEMENE INFORMATIE